top of page

Voorwaardes:

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina.

1. Partijen: De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als

Klant : de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Monique van Falier Fotografie zoals omschreven in de offerte.

Fotograaf: Monique van Falier (of vervanger)  – Monique van Falier Fotografie

2. Verplichtingen fotograaf

Monique van Falier Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

3. Verplichtingen van de Klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

4. Geldigheidsduur offerte

Offertes uitgegeven door Monique van Falier Fotografie hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van verzending per e-mail of post. Daarna kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger informatie in de offerte, waarvoor niet voor akkoord getekend is.

5. Aanbetaling bruidsreportage

Monique van Falier Fotografie verzoekt de klant om de factuur voor een bruidsreportage in twee termijnen te voldoen en wel als volgt : 50% 1ste deel binnen veertien dagen na acceptatie van de offerte, rest deel vóór de bruiloft.

6.Reservering

 De datum bruidsreportage vermeld in de offerte staat vast bij Monique van Falier na ontvangst van de éérste termijn betaling. 

De reservering voor een fotoshoot , anders dan een bruidsreportage, staat vast na betaling van het gehele bedrag.

7. Betaling

Fotoshoot: Om een afspraak voor een fotoshoot vast te leggen , dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden.
Bruidsreportage: De klant dient het resterende bedrag (2e termijn) voor een bruidsreportage te voldoen aan Monique van Falier Fotografie vóór de bruiloft.

De klant ontvangt hiervoor een factuur.

8. Oplevering

Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Monique van Falier zijn nagekomen zoals vermeld op het formulier ‘opdrachtbevestiging’. Reclamatie is alleen mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van de poststempel.

Monique van Falier Fotografie verplicht zich na betaling van de klant tot het in onbeschadigde staat leveren van de fotoreportage op een datadrager en het tenzij afgesproken fotoalbum.

9. Bestellingen

Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Monique van Falier Fotografie. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de houdbaarheid en kwaliteit van prints en albums door derden.

Fotoproducten (afdrukken, canvassen, fotoboekjes, etc) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Monique van Falier Fotografie.

Monique van Falier Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is.

De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

10. Annuleren van de opdracht

Bij afspraken geldt ten allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Monique van Falier daar verantwoordelijk voor is.  Indien mogelijk, naar een passende oplossing dan wel vervanging word gezocht.

Mocht de opdrachtgever het vinden van een vervangende fotograaf, in dit geval krijgt de klant zijn gehele aanbetaling terug. Monique van Falier Fotografie geeft geen garantie op voor prijsverschil van en de eventueel vervangende fotograaf.

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

11 Bij het annuleren van een bruidsreportage door de klant, geldt de volgende annuleringsregeling:

Annuleringen Kosten:

  1. tot 6 maanden tot de reportage : 20% van het totaalbedrag 

  2. binnen 2 maanden tot de reportage : 50 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage.

  3. binnen 2 weken tot de reportage : 75 % v.h. bedrag v.d. bruidsreportage

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Hierbij dient de klant een percentage van 20 % van de totale som te voldoen aan Monique van Falier Fotografie. Hiervoor ontvangt de klant een factuur.

Onder geldige redenen voor het annuleren van een bruidsreportage vallen ziekte van de klant, overlijden van de klant of overlijden van de naaste familieleden van de klant.

12. Uitloop

Op de ‘opdrachtbevestiging’ staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Monique van Falier Fotografie zorgt ervoor minimaal 15 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de reportage iets uitloopt. Er wordt een marge van maximaal 30 minuten aangehouden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht.

Mocht de klant tijdens de reportage een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten gerekend, zoals ook van te voren bekend zijn gemaakt.

13. Prijzen

De totaal prijs wordt van te voren bekend gemaakt. Na een reportage kan Monique van Falier  Fotografie geen extra kosten meer voor kilometervergoeding in rekening brengen. Behalve vergoeding voor veerboten,
pont, parkeergelden, taxikosten e.d. Monique van Falier Fotografie rijdt altijd met eigen vervoer.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

14. Fotolocatie

De klant is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (Monique van Falier Fotografie denkt uiteraard graag mee en adviseert een binnen- en buitenlocatie vast te leggen).

15. Wederzijdse aansprakelijkheid

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Monique van Falier Fotografie en Monique van Falier Fotografie stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant.

16 Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijden van de fotograaf. De klant geeft Monique van Falier Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Bij aanschaf van een USB met de digitale ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

17. Privacy en persoonsgegevens

Monique van Falier Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

bottom of page